Pictures: Stratford Library

Thomas Sullivan, John Zacchia
Copyright © 2018, CT Now
38°