Eka Gurtskaia, Georgia

Patrick Prather/Miss Universe Org.
Copyright © 2017, CT Now
80°