CT Now

Tsarnaev poses with Tazhayakov and Kadyrbayev

Boston marathon bombing suspect Dzhokhar Tsarnaev (R) poses with Azamat Tazhayakov (L) and Dias Kadyrbayev in an undated photo taken in New York.
vk.com via Reuters
Copyright © 2016, CT Now
82°