The 1925 tornado that hit Miami-Dade County.

Courtesy Kansas State University
Copyright © 2017, CT Now
66°