Day 13

On the road to Union - CT
Rafael Giraldo, Courtesy
Copyright © 2018, CT Now
40°