CT Now

Shabtai von Kalmanovic

Shabtai von Kalmanovic embraces American player Diana Taurasi as she joins a Euroleague game outside Moscow.Sergei L. Loiko / Los Angeles Times
91°