Sweet potato

Sweet potato
USDA
Copyright © 2016, CT Now
18°