Pictures: Stratford Library

Thomas Sullivan, John Zacchia
Copyright © 2017, CT Now
45°