Pictures: Stratford Library

Thomas Sullivan, John Zacchia
Copyright © 2016, CT Now
39°