Cleopatra Cowley-Pendleton and Nathaniel Pendleton.

John J. Kim/Chicago Tribune
Copyright © 2018, CT Now
46°